ศสพ. ระยอง เพาะต้นอ่อนทานตะวันในโรงเรือนต้นอ่อนผัก (MICROGREEN) ในแปลงเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

 วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ควบคุมดูแล การเพาะต้นอ่อนผัก (MICROGREEN) ในแปลงเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง การเพาะต้นอ่อนทานตะวันในโรงเรือน เพื่อเป็นโรงเรือนที่ใช้ในทดสอบ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การขยายผลสู่เกษตรและผู้ที่สนใจ นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

    1. เมล็ดทานตะวันสีดำหรือสีลายขาวดำ (เมล็ดสีดำให้น้ำหนักหลังเก็บเกี่ยวสูงกว่าเมล็ดลาย)
    2. ถาดหรือกระบะทึบแสง 
    3. วัสดุเพาะ ขุยมะพร้าวและแกลบดำ อัตราส่วน 1:1
วิธีการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก


1. แช่เมล็ดทานตะวันในน้ำไว้หนึ่งคืน ใช้เมล็ด 1 ถ้วย (200 กรัม) ต่อ 1 ถาด (30*60 ซม.)

2. เตรียมถาด ใส่วัสดุเพาะที่ผสมแล้วลงไปสูง 1 - 1.5 นิ้ว สเปรย์น้ำให้ทั่วพอชุ่มๆ ไม่แฉะจนเกินไป

3. โรยเมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำแล้วกระจายให้ทั่วในกระบะ

4. สเปรย์น้ำให้ทั่ว โรยวัสดุเพาะกลบเมล็ดให้มิดพอประมาณ ถ้าทำหลายถาดจะใช้วิธีซ้อนกัน แล้วใช้กระบะอีกใบคว่ำปิดทับด้านบน เปิดรดน้ำด้วยสเปรย์วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังรดน้ำแล้วปิดกระบะด้านบนไว้เช่นเดิมเพื่อเก็บความชื้นเมล็ดจะทำให้งอกไว

5. ประมาณ 3-4 วัน จะสูงประมาณ 1 นิ้ว เริ่มผลิใบ 1 คู่ ให้หงายกระบะด้านบนวางทับไว้ด้านบน บังคับให้ต้นทานตะวันงอกในระดับเดียวกันสเปรย์รดน้ำเช้า-เย็น

6. หลังจากนั้น 2-3 วัน ลำต้นทานตะวันอ่อนจะสูงประมาณ 2- 3 นิ้ว เอากระบะที่วางทับซ้อนกันไว้ให้เอาออก จะเห็นใบมีสีเหลืองเนื่องจากไม่ได้รับแสง หลังจากได้รับแสงใบจะเขียว สเปรย์รดน้ำเช้า-เย็น

7. วันที่ 7-11 สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามความชอบ 


  ต้นอ่อนทานตะวันจัดเป็นผักปลอดสารพิษ เนื่องจากปลูกต้นอ่อนทานตะวันในโรงเรือนต้นอ่อนผัก (MICROGREEN)  ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง
แต่ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา


ความคิดเห็น