ศสพ. ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสนับสนุนพันธุ์ไม้ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทั้งนี้นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้อาชีพทางด้านการเกษตรได้ทราบ นอกจากนี้มีการนำพันธุ์ไม้ที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ขึ้นเองภายในศูนย์ฯ อาทิ ต้นกาแฟโรบัสต้า มะกรูด ผักหวานบ้าน พริกไทยซีลอน ฯลฯ มาแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจขอรับพันธุ์ไม้ไม่ต่ำกว่า 100 ราย เพื่อนำไปปลูกบริโภคและขยายพันธุ์ต่อไปความคิดเห็น