ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์พริกไทย ให้แก่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงค์ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พริกไทย จำนวน 100 ต้น ให้กับ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและสนับสนุนพืชสมุนไพรพันธุ์ดี แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 


ความคิดเห็น