ศสพ.ระยอง ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

        วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 6,300 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 140 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,050 ต้น มะเขือเปราะ 1,050 ต้น โหระพา 4,200 มะละกอแขกนวน 10 ต้น ฝรั่งพันธุ์เพชรภูทอง 20 ต้น ฝรั่งพันธุ์กิมจู 20 ต้น เหลียง 40 ต้น และมะนาวสุขประเสริฐ 50 ต้น ความคิดเห็น