ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิ่งพันธุ์ไม้ผลคุณภาพ ณ งานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 56)

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการตัดสินกิ่งพันธุ์ไม้ผลคุณภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน งานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 56) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี รายละเอียดในการประกวดจำนวน 5 ประเภท ดังนี้ 1) กิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง 2) กิ่งพันธุ์กระท้อนอีล่า 3) กิ่งพันธุ์ขนุนแดงสุริยา 4) กิ่งพันธุ์ส้มโอขาวน้ำผึ้ง และ 5) กิ่งพันธุ์มะยงชิด โดยมีเกษตรกรร่วมนำกิ่งพันธุ์ไม้ผลส่งเข้าประกวด ซึ่งผลการประกวดจะถูกจัดแสดงบริเวณกองอำนวยการ ให้ผู้ที่มาเดินเที่ยวชม และซื้อของภายในงานสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดการจัดงาน
ความคิดเห็น