ศสพ.ระยอง ให้บริการประชาชน "การผลิตและการดูแลเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน"ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้ "การผลิตและการดูแลเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน" ประกอบด้วย การสาธิตและฝึกปฏิบัติทำก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก ก้อนเชื้อเห็ดตั้งแต่การเลือกวัสดุ การผสม การบรรจุลงถุงพลาสติก การนึ่งฆ่าเชื้อ การหยอดเชื้อลงถุง การบ่มก้อนเพื่อให้เส้นใยเจริญภายในถุง การเปิดดอกเห็ด การดูแลก้อนเห็ดระหว่างการเปิดดอกเห็ด ให้กับเกษตรกร อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้มีความสนใจเข้ามาติดต่อขอเรียนรู้ จำนวน 2 ราย  ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป


ความคิดเห็น