ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ในโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ต้น ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร และสามารถนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  

ความคิดเห็น