ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าสับปะรดสี ร่วมในกิจกรรม "ตลาดนัดเกษตรกรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ.

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย มอบหมายให้กลุ่มงานไม้ดอกไม้ประดับสนับสนุนต้นกล้าสับปะรดสี ร่วมในกิจกรรม "ตลาดนัดเกษตรกรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ" จำนวน 70 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ที่มาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรม "ตลาดนัดเกษตรกรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ" จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตลอดทั้งปี ณ ศูนย์บริการการพัฒนปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย โดยพืชที่เเจกในแต่ละครั้งจะเป็นพืชที่เพาะปลูกหรือเป็นผลผลิต ภายในศูนย์บริการฯ ซึ่ีงจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เเละยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การเเสดงวัฒนธรรมะื้นบ้าน หอเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการมีชีวิต เป็นต้น โดยกิจกรรมจัด ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ความคิดเห็น