เตรียมปรับปรุงรั้วเป็นรั้วมีชีวิต

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร  รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ติดตามการปรับปรุงทำความสะอาด ถางหญ้าบริเวณรั้วรอบศูนย์ฯ เพื่อเตรียมปรับปรุงเป็นรั้วมีชีวิต ด้วยการปลูกต้น ดีปลี (เอกสารวิชาการ) สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้ประชาชนที่ผ่านไปมาบนถนนรอบศูนย์ฯต่อไป


 

ความคิดเห็น