ร่วมงานลงนามความร่วมมือวิจัยพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายณัทธร รักษ์สังข์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธนิศร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมแถลงการดำเนินงานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก รวมทั้งแนวโน้มและการเตรียมการของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และการขับเคลื่อนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ล่วงหน้า ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี 


ความคิดเห็น