ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ลักษณะงานและกรอบจ้างเหมาบริการของศูนย์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งคนงานเกษตร)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง และ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ลักษณะงานและกรอบจ้างเหมาบริการของศูนย์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งคนงานเกษตร) ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) แนวทางการจัดการคนงานเกษตรไตรมาส 4 โดยมี นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน 

ความคิดเห็น