ศสพ.ระยอง เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “น้ำเพื่อการเกษตร…ระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “น้ำเพื่อการเกษตร…ระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย" โดย ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีการบริหารการจัดน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย มาถ่ายทอดสู่ผู้สนใจบุคคลทั่วไป
 
ความคิดเห็น