ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

 

  
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง   ได้มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จังหวัดลำปาง นำโดย นายไพรฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำคณะ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หนึ่งในคณะหน่วยงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง                             

ความคิดเห็น