ศสพ.รย.ร่วมงานวันดินโลกพร้อมสนับสนุนพันธ์ุไม้ผล

 

        วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร   จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม วันดินโลกโดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ และตระนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 และสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ขนุน,มะม่วง,ฝรั่ง,มะนาว  จำนวน 40 ต้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินระยองความคิดเห็น