ศสพ.ระยอง ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 

       วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ร่วมประชุมโดยมี นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 เป็นประธานการประชุม ประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น