ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

  

                 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราญรมย์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นำโดย นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวแข็งแรง ให้เป็นครอบครัวอบอุ่น จำนวน 330 ราย เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น