ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ และ นายศรันยู นัดสูงวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  นำโดย นายคมสันต์ ยศวิจิตรไพรศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หนึ่งในคณะหน่วยงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น