ศสพ.รย. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร" หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แก่ให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าสามารถทำง่าย ต้นทุนต่ำ วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายในครัวเรือน ใช้พื้นที่น้อย และเกษตรกรยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง สามารถลดต้นทุน หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป


                                       


ความคิดเห็น