ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคน 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง นำคณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองความคิดเห็น