ศสพ.รย. ให้บริการด้านการเกษตรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดระยอง ไตรมาสที่ 1/2564

    วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายธนิสร ศิริโวหาร นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมาและนางสาวกษมา พูลปาน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดระยอง ไตรมาสที่ 1/2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพและฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ พร้อมด้วยการนำพันธุ์ไม้ อาทิ ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ฝรั่งพันธุ์กิมจู และต้นเหลียง จำนวนทั้งหมด 150 ต้น มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด-ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นผู้มอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีเกษตรกรได้มีพืชผักและผลไม้สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นตันพันธุ์สำหรับขยายพันธุ์ต่อไป
ความคิดเห็น