ศสพ.ระยอง ประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 


       วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
ความคิดเห็น