ศสพ.ระยอง ต้อนรับนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ให้นโยบายการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และได้ร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งเพื่อเป็นร่มเงาในอนาคตต่อไปความคิดเห็น