ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่สนับสนุนวัสดุจัดทำแปลงต้นแบบ ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวรัชชา นันตา และ นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ค่ายนวมินทราชินี มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนแปลงต้นแบบ การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยได้พูดคุยเรื่องการทำการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
ความคิดเห็น