ศสพ. ระยอง ร่วมจัดงาน “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2


 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดโครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยเป็นหนึ่งในภาคีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ พืชในท้องถิ่นของหนู และการใช้ประโยชน์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1และเขต3 รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  จัดรูปแบบโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อวนฐานการเรียนรู้กลุ่มละ 15 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถลงมือฏิบัติได้ทุกคน โดยเริ่มจากบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสับปะรด ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นและมีสับปะรดที่เป็นสายพันธุ์อัตตาลักษณ์คือสับปะรดพันธุ์ศรีราชา ตั้งเเต่ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ส่วนประกอบ การปลูก การดูแลรักษา และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการนำสับปะรดมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นขนมผูกรักไส้สับปะรดกวน และยังร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี โดยการนำเปลือกสับปะรดที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปไปทำเป็นน้ำหมัก เพื่อให้เยาวชนเล็งเห็นถึงกรบวนการจัดการเเบบ Zero Waste อีกด้วย 
ความคิดเห็น