ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรทดลองปลูกพืชแบบผสมผสาน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 360 ต้น เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรทดลองปลูกพืชแบบผสมผสาน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ภาพ/ข่าว นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์


ความคิดเห็น