ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดงเพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง โดยเน้นเป็นพืชผัก ไม้ผล ที่สามารถรับประทานได้และมีความทนต่อสภาพอากาศ จำนวน 100 ต้น ได้แก่ ขนุน 10 ต้น ฝรั่ง 10 ต้น มะนาว 10 ต้น มะม่วง 10 ต้น มะเขือ 20 ต้น ยอ 20 ต้น และมะละกอ 20 ต้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความคิดเห็น