ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการขยายพันธุ์พืช ณ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิยากรบรรยาย เรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ.เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ตำบลมาบข่า อ.นิคมพัณนา จ.ระยอง เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานเพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างรายได้แก่ผู้ประสบปัญหาการว่างงาน
ภาพ/ข่าว อภิชาต ภารมงคล

ความคิดเห็น