ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 103 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และไม้ดอกไม้ประดับ
ความคิดเห็น