ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร สนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้กับเกษตรกรอำเภอปลวกแดง จำนวน 15 ต้น เพื่อจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในอนาคต 
ความคิดเห็น