ศสพ. ระยอง รวมใจทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยการดูเเลกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นจามจุรี (ก้ามปู) จากการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยใบต้นก้ามปูสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบผสมวัสดุปลูกได้เป็นการลดต้นทุนการขยายพันธุ์พืช   และเพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  ความคิดเห็น