ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จังหวัดพะเยา

     วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุเรียน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสระ จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย ในเวลา 14.00 น. โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนในบุคลากรศึกษาหาความรู้ประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานตนเองและขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

ความคิดเห็น