ศสพ. ระยอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เเละนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมาธิการ โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลที่มา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการดำเนินงาน และแผนพัฒนาโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ทางคณะกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้สอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน เเละเปิดให้เสนอข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปปรับกับนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตรในอนาคต  และได้ลงศึกษาดูงานแปลงทุเรียนสมัยใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยองค์ความรู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในแปลงทุเรียนสมัยใหม่ คือการปลูกทุเรียนแบบกางเเขนควบคู่ไปกับระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”  ซึ่งเป็นระบบควบคุมสั่งการที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและมีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในแปลงที่ใช้งานง่ายและราคาไม่สูง จึงเหมาะแก่การนำไปใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรให้มีความทันสมัยขึ้นและลดการใช้แรงงานซึ่งอนาคต ความคิดเห็น