ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 300 ต้น ได้แก่  กระชาย 60 ต้น มะละกอ 60 ต้น ชะอม 60 ต้นมะเขือ 60 ต้น มะตูมแขก 60 ต้น เพื่อให้ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอยากยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ความคิดเห็น