ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก  บุญทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสมลักษณ์ สุขเย็น เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ผ่านระบบออนโลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์ จากอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการควบคุมภายใน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในด้านทั่วไป ด้านรับ ด้านจ่าย เป็นต้น โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมความคิดเห็น