ศสพ.ระยอง ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกร อ.บ้านฉาง เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกรภายในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรม "การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ที่จะถึงนี้
ความคิดเห็น