ศสพ. ระยอง สนับสนุนกล้าพันธุ์ผักสมุนไพรให้เกษตรกร

    วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สนับสนุนพันธุ์ผักสมุนไพร ได้แก่ พริกไทย ดีปลี จำนวน 10 ต้น ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเพื่อบริโภคและขยายพันธุ์ต่อไป


ความคิดเห็น