ศสพ. ระยองสนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนโครงการโคกหนองนา โมเดล

 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ได้แก่ มะม่วงเหลืองขมิ้น จำนวน 5 ต้น ลำไยอีดอ จำนวน 5 ต้น มะนาวสุขประเสริฐ จำนวน 5 ต้น ฝรั่งเพชรภูทอง จำนวน 5 ต้น พริก จำนวน 10 ต้น มะเขือ จำนวน 10 ต้น มะละกอ 5 ต้น และ มะตูมแขก 10 ต้น เพื่อใช้ในโครงการโคกหนองนาโมเดล ของศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบ้านห้วยมะเฟือง หมู่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นำไปปลูกและไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ความคิดเห็น