ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง  และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะ ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน และการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น เพื่อเป็นทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะถูกปล่อยตัว


 

ความคิดเห็น