ศสพ.ระยอง ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกรอ.นิคมพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันที่ 10-12 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นาย ศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ออกเยี่ยมเยียนบ้านเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตร"การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18,19 มกราคม 2565  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวักระยอง 
ความคิดเห็น