ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวเเทนเข้าร่วมการประชุม การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดจากกรมส่งเสริมการเกษตร การประชุมนำโดย นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เพื่อหารือพิจารณาแนวการคัดเลือกโครงการหรือผลงานที่ตรงตามเงื่อนไขและมีความโดดเด่นภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 1- 6 เป็นหน่วยงานรวบรวม 


ความคิดเห็น