ศสพ.ระยอง หว่านปอเทืองเตรียมปรับปรุงดิน

ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง หว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงดิน ให้ดินมีธาตุอาหารที่มากเพียงพอสำหรับการบำรุงพืชที่จะลงปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์  โดยได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ปอเทืองจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง


การหว่างปอเทืองเพื่อเตรียมดินดียังไง?

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยว ก่อนปลูกพืชหลัก

ประโยชน์ของปอเทือง

 1.ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย

2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย 

3. ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่นำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน 

4. ใช้ปลูกเพื่อนำดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง ต้มยำ เป็นต้น 

5. ลำต้นใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 

6. เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เชือก ด้าย และอวน เป็นต้น ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน

ความคิดเห็น