ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์ผัก ให้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง

     วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผัก ได้แก่ ต้นพันธุ์พริก ต้นพันธุ์มะเขือ ต้นพันธุ์มะกรูด ต้นพันธุ์โหรพา จำนวน 120 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง เพื่อมอบให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อไป
ความคิดเห็น