ศสพ. ระยอง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ผลให้กับเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ได้แก่  ขนุน ฝรั่ง เงาะ ผักเหลียง มะนาว มะกรูด มะละกอ จำนวน 20 ต้น ให้กับเกษตรกร
เพื่อนำไปปลูกเพื่อบริโภคและขยายพันธุ์ต่อไป
ความคิดเห็น