ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.นิคมพัฒนา ปี 2565

วันพฤหัสที่ 20 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายฌัฐพงษ์ บุราณรยมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอนิคมพัฒนา ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย ผักเหลียง 60 ต้น ฝรั่งพันธุ์เพชรภูทอง 40 ต้น และสับปะรดประดับ 100 ต้น โดยมีนายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวความคิดเห็น