ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้กับ ศสพ.สมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ หน่อสับประรดประดับจำนวน 200 ต้น หน้าวัวใบพันธุ์รีเนียส 10 ต้น หน้าวัวใบพันธุ์เจ้าสัว 10 ต้น ฟิโลเดนดรอนหูช้าง 10 ต้น รวมทั้งสิ้น 230 ต้น เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้และส่งเสริมงานตามภารกิจต่อไป
ความคิดเห็น