ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่" (Field day) ในปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่"(Field day) ในปีงบประมาณ 2565  ณ ศพก.ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายสุรเชษฐ์ แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ มะเขือเปราะ พริกไทย ผักเหลียง เพกา รวม 70 ต้น โดยเกษตรกรสามารถนำไปปลูกบริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป

ความคิดเห็น