ศสพ.ระยอง ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ประเด็นสำคัญการประชุมว่าด้วยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และวางแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3
พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน


ความคิดเห็น