ศสพ.ระยองสนับสนุนไม้ใบ เพื่อใช้ในงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนใบหน้าวัว ใบมอนสเตอร่า จำนวน 200 ใบ เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ภายในอาคาร ห้องประชุมเเละห้องรับรอง ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความคิดเห็น