ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคำเตยอุปถัมป์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมุนไพร ให้กับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคำเตยอุปถัมป์ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 36 คน 

ความคิดเห็น