ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3/2565 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรายงานผลการจัดงานในไตรมาสที่ 2/2565  และเพื่อพิจารณา รูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 3/2565  แผนที่และแผนผังการจัดงาน โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น